RADIONICA POVODOM USKRŠNJIH BLAGDANA U PREGRADI

12.03.2024.
RADIONICA POVODOM USKRŠNJIH BLAGDANA U PREGRADI

Dana 11.03.2024. održana je radionica u suradnji Multimedijalnog centra Stub- Klub, KLA Pregrada i Zajednice klubova liječenih alkoholičara KZŽ. Na radionici je sudjelovalo 13 članova ZKLAKZŽ, zajedno s članovima obitelji.

ZKLAKZŽ

ZKLAKZŽ je u skladu sa statutom udruga građana koja okuplja dobrovoljno udružene Klubove liječenih alkoholičara Krapinsko-zagorske županije, te pravne osobe koje se bave liječenjem i rehabilitacijom osoba ovisnih o alkoholu, kao i druge osobe utvrđene Statutom, ako prihvate njegova prava i obveze. Udruga djeluje kao zajednica koja nastavlja liječenje, rehabilitaciju, resocijalizaciju i pozitivno uključivanje u obiteljsku, društvenu i profesionalnu sredinu kroz klubove liječenih alkoholičara u Krapinsko-zagorskoj županiji.