Program rada za 2020.

Program rada za 2020.

17.12.2021.

PROGRAM RADA ZAJEDNICE KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA ZA 2020.

ZKLAKZŽ je u skladu s statutom udruga građana koja okuplja dobrovoljno udružene Klubove liječenih alkoholičara Krapinsko-zagorske županije, te pravne osobe koje se bave liječenjem i rehabilitacijom osoba ovisnih o alkoholu, kao i druge osobe utvrđene Statutom, ako prihvate njegova prava i obveze. Udruga djeluje kao zajednica koja nastavlja liječenje, rehabilitaciju, resocijalizaciju i pozitivno uključivanje u obiteljsku, društvenu i profesionalnu sredinu kroz klubove liječenih alkoholičara u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Osnovni cilj Zajednice je poticanje, unapređivanje, koordinacija zajedničkih interesa udruženih klubova, kao i poticanje osnivanja novih klubova u KZŽ, unapređenje kvalitete rada kroz stručni suport, a krajnji cilj-trajna apstinencija članova u KLA.

Iz toga proizlaze sljedeće aktivnosti:

 • Suradnja sa Hrvatskim savezom klubova liječenih alkoholičara i Hrvatskim društvom za alkoholizam i druge ovisnosti, te drugim Zajednicama KLA
 • Suradnja sa Pravnim fakultetom,Studijskim centrom socijalnog rada, za provođenje praktične nastave studenata
 • Stručna podrška klubovima liječenih alkoholičara na području KZŽ
 • Osiguravanje redovitog protoka informacija važnih za rad članova Zajednice
 • Poticanje suradnje klubova s primarnom zdravstvenom zaštitom (obiteljska medicina), jedinicama regionalne i lokalne samouprave i drugim relevantnim institucijama koje se bave liječenjem i rehabilitacijom ovisnika o alkoholu
 • Podrška u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave
 • Provođenje evaluacije rada KLA
 • Provođenje supervizije stručnih djelatnika KLA
 • Periodično stručno usavršavanje stručnih djelatnika u KLA, kao i drugih članova KLA
 • Senzibiliziranje javnosti na problem alkoholizma u društvu
 • Promicati načelo zajedništva i solidarnosti među članovima KLA
 • Organizacija kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti koje će učvrstiti apstinenciju članova
 • Organizacija 22. Večeri pučke poezije 2020.g.
 • U suradnji s drugim institucijama i drugim relevantnim subjektima sudjelovati u organizaciji stručnih skupova koji se tiču tematike prevencije, liječenja i rehabilitacije alkoholičara
 • Suradnja s medijima (pisanim i elektronskim) o ispravnom i pravodobnom informiranju javnosti o problemima alkoholizma

Zajednica klubova liječenih alkoholičara u 2020. godini će aktivno sudjelovati u svim zajedničkim aktivnostima KLA, članova Zajednice klubova liječenih alkoholičara Krapinsko-zagorske županije.