Klubovi liječenih alkoholičara - KLA Bistrina

01.01.2022.
  • 49246 Marija Bistrica Kralja Tomislava 27, Dom zdravlja, četvrtak 19;00
  • str dj.    dr. Anita Sabolek, tel: 098/731-329, 049/468-550