O NAMA

Cilj
Poticanje, unapređivanje i koordinacija zajedničkih interesa udruženih klubova, kao i poticanje osnivanja novih klubova liječenih alkoholičara u Krapinsko-zagorskoj županiji i udruživanje svih zainteresiranih u udrugu radi ostvarivanja interesa i unapređivanja kvalitete rada i apstinencije članova klubova liječenih alkoholičara.